AKTUALNOŚCI

REGULAMIN KONKURSU
06.06.2019

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ MÓJ PRZYJACIEL OCZAK”


POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1.Organizatorem konkursu jest firma Rozmus Salony Optyczne Sp. J

2. W konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy profilu facebookowego, posiadający realne konto .

3. W konkursie wezmą udział zdjęcia, które zostaną dosłane do  11.06.2019 do godziny 23:59

4. Temat zdjęć to : „Mój przyjaciel Oczak. Najciekawsze zdjęcie z Oczakiem”.

5. Zdjęcia należy wykonać 8.06.2019 podczas trwania pikniku „Międzyosiedlowa Biesiada Rodzinna Pszczyńsko Laba”, w godzinach 15:00-18:30 z maskotką Optyk Rozmus – OCZAKIEM.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1.Zdjęcia konkursowe , należy zamieścić  w komentarzu pod postem konkursowym, znajdującym się na profilu facebookowym Rozmus.okulistyka  do dnia 11.06.2019, do godziny 23:59.

2.     2. Osoba wysyłająca zdjęcie do konkursu, oświadcza że przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie, lub w przypadku gdy nie są pełnoletnie posiadają taką zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów.

3.      3.Osoba zgłaszająca prace na konkurs udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na publikację  przesłanych zdjęć lub ich fragmentów w celach związanych z konkursem, reklamą i promocją Organizatora lub Partnerów.

4.      4.Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć nadesłanych na konkurs  na swojej stronie www,  profilu facebookowym oraz w innych mediach społecznościowych.

5.      5.Zabrania się umieszczania na zdjęciach napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Zdjęcia takie będą automatycznie usuwane przez administratora strony, a osoba dyskwalifikowana z konkursu.

6.      6.Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODU:

 

1.      Jury powołane przez organizatora , spośród przekazanych prac wyłoni laureata konkursu.

2.      Kryteria Oceny prac: Oryginalność, estetyka, zgodność z tematyką.

3.      Dodatkowo przyznana będzie nagroda publiczności. Otrzyma ją zdjęcie, pod którym znajdzie się najwięcej kliknięć LUBIĘ TO. Inne znaczniki nie będą brane pod uwagę. Polubienia posta podliczane będą  13.06.2019 o godzinie 20:00. Minimalna ilość lajków jaka musi znaleźć się pod zdjęciem to 15. W przypadku kiedy największa ilość lajków będzie mniejsza niż 15, nagroda nie zostanie przyznana.

4.      Wyniki konkursu będą ogłoszone na naszym profilu facebookowym dnia 14.06.2019.

5.      Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród, jak również prawo do nieprzyznania nagrody.

6.      Decyzja Jury co do wyboru laureata nagrody jest ostateczna

7.      W Wyniku konkursu przyznane będą następujące nagrody:

1 MIEJSCE – Bon na okulary przeciwsłoneczne lub korekcyjne o wartości 150zł ( w przypadku nie wykorzystania pełnego bonu nie będzie zwracana różnica gotówki)

2 MIEJSCE - Klocki Lego City lub zestaw kreatywny (do wyboru)

3 MIEJSCE – Zestaw Oczaka ( Plecak, kosmetyczka, breloczek)

4. MIEJSCE- Plecak Oczaka

NAGRODA PUBLICZNOŚCI –Okulary przeciwsłoneczne marki LAFINI ( z dwóch modeli do wyboru kobiece lub męskie)

8.      Zwycięzcy zostaną poinformowani , o wygranej poprzez portal facebookowy, w osobnym poście. W przypadku braku odpowiedzi ze strony zwycięzców do 7 dni od pierwszego kontaktu, nagroda przepada.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       1.Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.rozmus.co

2.      2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub nie wydania wszystkich nagród w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

 

 

 

COOKIES

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. Więcej informacji. Rozmus ©